ARTISTS

PAINTING & DRAWING

Catherine Adamson

Daniil Alikov

Deborah Bakos

Enda Bardell

Alice Cao

Jennie Wang Catton

Paul Chizik

Tony Chu

Sally Clark

Daniel Clegg

Jolayne Devente

Melanie Ellery

Long Gao

Monica Gewurz

Mark Glavina

Josué González

Guo Yan

Pepe Hidalgo

Alison Keenan

Xuan Li

Hui Lin Liu

James Liu

Jia Liu

Shyh-Charng Lo

Joseph Synn Kune Loh

Juliana Loh

Chito Maravilla

Esmie Gayo Mclaren

Ari de la Mora

Angela Muellers

Chiu Pai

Neil Pan


Olga Rybalko

Connie Sabo

Andrés Salaz

Farahnaz Samari

Anne Sargent

Jiabao Shen

J. A. Tan

Fanny Tang


Othón Téllez

Liza Visagie

Xin Wen

Jeff Wilson

Xiaofeng Wu

Dongming Xie

June Yun

Wan Li Zhang

Sophia Nie

TRADITIONAL CHINESE INK PAINTINGS

Hai-Ping Lee

Li Li

Jiangang Su

Shude Feng

Hong Shi

Wenxi Liu

Wangping Li

Qinjin Song

PHOTOGRAPHY

Carolina de la Cajiga

Steven Dragonn

Roy Hoh

Desirée Patterson

Edward Peck


Phyllis Schwartz

Huachao Sun

Fang Tong

Sand Wan


Wayne Wang


Kai Zhang

EDITIONS

Agent X

Alice Cao

Lei Chen

Grace L. Cuenca

Yu Deng

Long Gao

Zilong Guo

Jiahuan Long

Anja Nov

Connie Sabo

June Yun

SCULPTURE, INSTALLATIONS, MEDIA INSTALLATIONS

Daniil Alikov

Sophia Bakos

Evan Leung

Chao Li

Niel McLaren

Fiona Moes Pel

Connie Sabo

CERAMICS

Kristine Aguilar

Hee-Jun Ahn

Mike Allegretti

Kay Austen

Michelle Bourget

Amelia Butcher

Amy Chang

Dora Chen

Wei Cheng

Mary Daniel

Anthony Dunlop

Vincent Fe

Serisa Fitz-James


Anyuta Gusakova

Angela Hopkins

Ursula Johannson

Mitra Mahmoodi

Olivia Mattison

Nicole Ponsart

Eugene Radvenis

Matthew Scott

Kennedy Snider

Jackie Talmey-Lennon

Isabel Wynn Tosetti

Olga Turok

May-Ann Villanueva

Eliza Wang

Clare Wilkening

Dasha Yildirim