fbpx

ARTISTS

PAINTING & DRAWING

Catherine Adamson

Miriam Aroeste

Debora Bakos

Jennie Wang Catton

Paul Chizik

Tony Chu

Sally Clark

Daniel Clegg

Jolayne Devente

Melanie Ellery

Long Gao

Monica Gewurz

Josué González

Guo Yan

Pepe Hidalgo

Alison Keenan

Richard Kent

Hai-Ping Lee

Li Li

Xuan Li

James Liu

Shyh-Charng Lo

Joseph Synn Kune Loh

Juliana Loh

Chito Maravilla

Esmie Gayo Mclaren

Ari de la Mora

Neil Pan


Olga Rybalko

Connie Sabo

Andrés Salaz

Farahnaz Samari

Anne Sargent

Jiangang Su

J. A. Tan

Fanny Tang


Othón Téllez

Liza Visagie

Jeff Wilson

Xiaofeng Wu

June Yun

Wan Li Zhang

PHOTOGRAPHY

Carolina de la Cajiga

Steven Dragonn

Roy Hoh

Edward Peck


Phyllis Schwartz

Huachao Sun

Fang Tong

Sand Wan


Kai Zhang

EDITIONS

Agent X

Alice Cao

Lei Chen

Grace L. Cuenca

Yu Deng

Long Gao

Zilong Guo

Jiahuan Long

Anja Nov

Connie Sabo

June Yun

SCULPTURE, INSTALLATIONS, MEDIA INSTALLATIONS

Sophia Bakos

Evan Leung

Chao Li

Niel McLaren

Connie Sabo

CERAMICS

Kay Austen

Michelle Bourget

Amelia Butcher

Amy Chang

Dora Chen

Wei Cheng

Anthony Dunlop


Anyuta Gusakova

Eugene Radvenis

Matthew Scott

Eliza Wang

Clare Wilkening